پنج‌شنبه 1 فروردین‌ماه سال 1387
روز اول بهار

امروز روز اول بهاره مثلا.

مثلا که نه واقعا.

اما می دونی اوضاع تو خونه ما چطوری بود؟

فکر کنم همه توی خونه هاشون دور سفره هفت سین نشسته بودند و دعا می کردند که سال خوبی داشته باشند.

اما تو خونه ما از سفر هفت سین خبری نبود. یعنی خیلی ساله که خبری نیست.

اما امروز دقیقا سر ساعت نه یه مشاجره اساسی به پا بود. مشاجره که نه زد و خورد بگم بهتره.

سالمون رو خوب شروع کردیم نه؟

.

.

دیگه دعا هم فایده نداره که بگم برام دعا کنی

.

سال نوت مبارک