دوشنبه 2 مهر‌ماه سال 1386

وقتی از همه درا بسته می شه

وقتی دل از زندگی خسته می شه

وقتی آرامش از فکر برداشته می شه

باید چی کار کرد؟؟؟؟

سلام . این روزا دارم فکر می کنم چه طور می تونم وضع به وجود اومده رو درست کنم .

یه برنامه ریزی می کنم واسه درس خوندن ... اما حالا که نمی شه

این روزا ترس ریخته توی وجودم از چی نمیدونم!!!

این روزا دنبال تنهایی هام هستم ... اما پیدا نمی شه ...

چقدر دلم می خواد چند روز فقط چند روز دور باشم از همه کس و همه چیز

از امروز تصمیم گرفتم روزهام رو با یه جمله قشنگ شروع کنم

جمله امروز این بود :

اگر به بن بست رسیدی کوچه بغلی را امتحان کن . با ایستادن جلوی دیوار هیچ اتفاقی نمی افتد.

منم دارم کوچه بغلی رو امتحان می کنم.

خدایا کمکم کن.

                                                                                                   (غریبه)