شنبه 14 مهر‌ماه سال 1386
عنوان ندارم

کلا خیلی شاکی ام

چراش رو نمی دونم

اصلا نمی دونم چه مرگمه

قبلا هم این جوری می شدم اما خیلی کمتر اما این چند وقته خیلی بیشتر

حس می کنم احتیاج شدیدی به روان پزشک دارم

تعارف که نداریم خودم که می دونم دارم روانی می شم

بابا به خدا من قبلا مسلمون بودم

تازه اونم شیعه !!!!

الان حس می کنم گبر شدم .....

تازه نمازم رو می خونم روزه هام رو هم می گیرم .....

تازه اینا که چیزی نیست نگید ریا می شه ها شب احیا هم رفتم تا صب دعا کردم . مخصوصا واسه خواهری گلم

اما فکر می کنم اینا هیچ کدوم فایده نداره همش بی خوده ....

خب بی خوده دیگه وقتی صب تا شب رو مخ اینو اون راه می رم .....

اصلا باید برم تیمارستان بخوابم . بلکم کسی رو نبینم که بخوام رو مخش را برم !!!!