جمعه 11 آبان‌ماه سال 1386
هوالباقی

قیصر هم رفت

چقدر دلم گرفت

و چیزی برای گفتن نمانده است .

کم میایم نمینویسم اما وقتی می نویسم پر می شوم از حرف

                                                                              (غریبه)