شنبه 3 آذر‌ماه سال 1386
خیلی دور .... بازم خیلی دور

چند وقته اعصاب هیچ کس و هیچ چیز رو ندارم ...

حس می کنم از همه دورم ....

یه موقعی دلم به این خوش بود با خواهری خیلی نزدیکم ...

اما اونقدر مشکلات داره که واقعا دلم نمیاد حتی بهش اس ام اس بدم ....

خدا به خیر کنه برای همه بنده هاش و خواهری گلم

ته کار هم اگه بازم وقت داشت یه نظری هم به من کنه

(داداشی)