دوشنبه 26 شهریور‌ماه سال 1386
دنبال موضوع می گشتم

سلام خوبید همگی؟

راستش خیلی دنبال موضوع می گشتم تا بیام آپ کنم .اما هرچی فکر کردم چیز خاصی به ذهنم نرسید این خواهری ما هم که نمیاد آپ کنه پس مجبور شدم خودم آستین بالا بزنم....

راستی تا یادم نرفته باید از خواهری گلم به خاطر کامنت قشنگش تشکر کنم .از بقیه دوستان هم متشکرم که لطف داشتند و تولد خواهری رو تبریک گفتند .

اگه بخوام حرف بزنم باید از استاد پروژم بگم که کلی از دستش شاکی ام. آخه هی غلط ملا لغتی از پروژه می گیره . فعلا راضیش کردم که نمره ام رو با یه خلاصه رد کنه بعدش مثلا قراره بیام رو پروژه کار کنم و تکمیلش کنم !!!! استاد به این باحالی دیده بودین؟ فقط اشکالش همونه که گفتم گیره بی خودی به جمله بندی می ده

خب دیگه چیزی نمی رسه به ذهنم ..... هنوز اول صبحه قند خون افتاده وای به حال این که برسه دم افطار فکر کنم اون موقع اگه می خواستم آپ کنم هذیون می گفتم ( دیکته اش درسته؟ )

همین دیگه

خوش باشین و خرم و این ماه رمضونی یادتون نره ما دوتا رو دعا کنید ..

ممنون

یا علی ......